سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

نقشه راههای ارتباطی به دبیرستان:
خطوط تلفن دبیرستان:

تلفن تماس: 55571050 - 55541050 - 55541550 - 55571060    پیش شماره استان : 031

شماره های داخلی:
   مدیر : 1
   معاون آموزشی(پایه اول و چهارم): 2
   معاون آموزشی (پایه دوم و سوم): 3
   معاون پرورشی: 4
   معاون فن آوری: 5
   مشاور: 6
   دبیرخانه: 7
ارتباط با دبیران: 8
   فاکس: 0

ایمیل مدرسه: sampaddpbka@isfedu.org


تاریخ انتشار: 1392/08/12


شکیبا باشید...

 آمار بازدید ها