سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 


آزمون پیشرفت تحصیلی در دو مرحله انجام خواهد شد

مرحله اول: شنبه 16 / 9 / 92 به صورت هماهنگ در کلیه مدارس
مرحله دوم: شنبه 10 / 12 / 92 به صورت هماهنگ در کلیه مدارس

منابع اصلی آزمونهای مرحله اول و دوم همان کتب درسی رسمی تدریس شده در هر پایه (طبق بودجه بندی) می باشد.

تذکر 1: بودجه بندی از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

تذکر 2: نمونه سوالات آزمونهای سال قبل از طریق لینک زیر قابل دسترس است.


دریافت نمونه سوالات سال تحصیلی قبل از لینکهای زیر:

دریافت بودجه بندی

اول متوسطه مجموعه اول

اول متوسطه مجموعه دوم


دوم ریاضی متوسطه مجموعه اول
دوم ریاضی متوسطه مجموعه دوم

دوم تجربی متوسطه مجموعه اول
دوم تجربی متوسطه مجموعه دوم

سوم ریاضی متوسطه مجموعه اول
سوم ریاضی متوسطه مجموعه دوم

سوم تجربی متوسطه مجموعه اول
سوم تجربی متوسطه مجموعه دوم

تاریخ انتشار: 1392/09/04


شکیبا باشید...

 آمار بازدید ها