سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

در تاریخ 29 مهرماه در دفتر دبیران دبیرستان و با حضور مدیریت محترم دبیرستان و معاونین آموزشی و پرورشی و مشاور دبیرستان و همچنین آقایان سیحون و رعیتی(دانش آموختگان همین دبیرستان که از مسئولین انجمن دانش آموختگان سمپاد کاشان می باشند) و دانش آموز گلدسته مسئول همایش علمی نتکا در سال گذشته ، جلسه ای با موضوع هماهنگی جهت انجام امور مرتبط با هعمایش علمی نتکا(نظام تضمین کیفیت آموزش) برگزار گردید و تمامی شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را مطرح نموده و تصمیماتی برای برگزای بهتر نتکا گرفته شد.


تاریخ انتشار: 1398/07/29

 آمار بازدید ها