سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

کادر معلمین دبیرستان به تفکیک گروه درسی

1) گروه ریاضی

     حمیدرضا نگهدار - کارشناسی
    رضا بامداد نوش آبادی - کارشناسی

احمد نوروزیان - کارشناسی
علیرضا صیادی - کارشناسی ارشد

سیفی زاده


  

2) گروه فیزیک


      علیمحمد کریمشاهی - کارشناسی ارشد     
محمد رعایایی - کارشناسی ارشد فیزیک


   


3) گروه شیمی

      مرتضی شاطری - کارشناسی

     
مصطفی رضوانی - کارشناسی ارشد
      محسن زاهدی - کارشناسی ارشد


 

5) گروه زیست شناسی

      علیرضا خادمی - کارشناسی


وحید صابری


 

5) گروه زبان و ادبیات فارسی

      حسن حسن زاده - کارشناسی ارشد
      حمیدرضا رمضانی زارع - کارشناسی ارشد

     مجتبی برزوئی - کارشناسی ارشد


 

6) گروه زبان خارجی

     سید ابوالفضل طاهری - کارشناسی ارشد
     
مسعود ارشدی - کارشناسی

محمد رحیمی - کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
   

 

7) گروه معارف اسلامی

    سعيد چاکری - کارشناسی ارشد
      حسینعلی شریف - حوزوی
8) گروه عربی

     علیرضا صحیحی - دکترا     مسعود صانعی - کارشناسی

 

9) گروه جغرافیا

      حسین عرب - کارشناسی


      
     
امیرحسین غفار - کارشناسی ارشد 

10) گروه تاریخ

      علی بلندی


 

11) گروه آمادگی دفاعی

      حبیب اله بارفروش - کارشناسی


 

12) گروه مطالعات اجتماعی
      مرتضی سیاهکاری - کارشناسی ارشد اسلامی13) گروه تربیت بدنی


سید محسن هاشمی


تاریخ انتشار: 1398/08/13


شکیبا باشید...

 آمار بازدید ها