سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 


مدیریت دبیرستان:
 
مجتبی دشتبانی
 


معاونت آموزشی و پژوهشی:

امیرعباس عزیزی پور
معاونت آموزشی پایه دوازدهم

غلامحسین کاظم زاده


 

معاونت فن آوری:

علی اصغر هوشنگی بیدگلیمعاونت پرورشی:

سید محمد مرکبی

 

اموراجرایی:


حبیب الله مومن آرانی
 

مشاوره پایه دوازدهم

مصطفی رحیمیمشاوره پایه یازدهم
عبدالله اسلامی

مشاوره پایه دهم

علی محمد ارشدی

 آمار بازدید ها