سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

 

اسامی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان1) جناب آقای مهندس عباس خامه چیان: ریاست انجمن

2) جناب آقای مهندس مهدی هوشمندی نژاد: نایب رییس انجمن

3) جناب آقای مهندس حسینعلی وکیل: منشی و رابط انجمن

4) جناب آقای دکتر اسماعیل فخاریان

5) جناب آقای دکتر حمیدرضا مشرقی

6) جناب آقای علی جهانگیر

7) جناب آقای فخرائیجهت ارتباط با انجمن می توانید از صندوق ارتباط با انجمن، جنب دفتر مدیریت دبیرستان استفاده نمایید


تاریخ انتشار: 1392/09/28


شکیبا باشید...

 آمار بازدید ها