سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

همزمان با تمامی مدارس ایران اسلامی زنگ شروع سال تحصیلی 99-1398 در اولین روز پائیز نواخته شد و دانش آموزان با حضور آقای مولایی معاون پرورشی اداره آموزش و پروش کاشان و آقایان دشتبانی مدیریت جدید دبیرستان و حجه الاسلام خداترس به عنوان مجری طرح روشنا سال تحصیلی جدید را شروع نمودند.


تاریخ انتشار: 1398/07/01

 آمار بازدید ها