سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 رتبه اول سهمیه ؛ کنکور 96 رشته تجربی

 

 

 

کارنامه محمدهادی رضازاده رتبه یک سهمیه(31 کشوری)کنکور 96رشته تجربی

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 رتبه اول کنکور 94 رشته زبان خارجی
کارنامه آقای پویا همدانیان رتبه یک کنکور 94 رشته زبان خارجه
 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان
 رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

کارنامه محمد استاد محمدی رتبه یک کنکور 91 رشته ریاضی فیزیک

 

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی کاشان

 

 اوقات شرعی
 تبریک

 پایا

 

در تاریخ سوم آذر 98 با حضور حداکثری اولیا و دبیران محترم پایه دوازدهم ، جلسه دیدار برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقایان رحیمی و دشتبانی ، مشاور پایه دوازدهم و مدیر دبیرستان نکاتی در مورد پایه دوازدهم مطرح نمودند سپس اولیا با حضور در کلاس های درس با دبیران به صورت چهره به چهره گفتگو کردند و پس از آن شورای دبیران پایه دوازدهم برگزار گردید که اهم نکات و کاستی ها و قوت هایی که اولیا مطرح نموده بودند بیان شد و تصمیماتی نیز در این زمینه ها اتخاذ گردید.


تاریخ انتشار: 1398/09/03

 آمار بازدید ها